משכנתא ברוקר יועצים וברוקרים משכנתאות
ראשי אודות משכנתא - סוף מעשה במחשבה תחילה שאלות נפוצות ותשובות משכנתא כתבות ומאמרים מדריך משכנתא משכנתא מושגי ומונחי יסוד מחשבוני משכנתא משכנתא שאלות ותשובות ONLINE קישורי עזר צור קשר
ארץ מסלולי המשכנתא הבלתי מוגבלים
הלוואות לדיור
  משכנתא לזכאים
  משכנתא לרכישת דירת/בית מגורים
  משכנתא לרכישת קרקע ולבניה עצמית
  משכנתא להרחבה ו/או לשיפוצים ברכוש
     הפרטי/ברכוש המשותף
  משכנתא לרכישת דירה/בית להשקעה
  משכנתא לרכישת דירת/בית מגורים או
     חלק ממנה כתוצאה מתהליך הגירושין
  משכנתא לרכישת דירת/בית מגורים
     מכונס נכסים
  משכנתא במושבים/בקיבוצים
  משכנתא לתושבי חוץ
  משכנתא לקבוצות רכישה
  מיחזור משכנתא
  פריסת משכנתא
גרירת/הקפאת משכנתא
הלוואת לכל מטרה אחרת
  משכנתא למימון הוצאות "שוטפות" :
     - משכנתא למימון טיול משפחתי לחו"ל
     - משכנתא לרכישת מכונית/אופנוע
     - משכנתא למימון אירוע משפחתי גדול
     - משכנתא לסגירת הלוואות לטווח קצר,
       יתרת החוב והמינוס בבנק
  משכנתא למימון השכלה גבוהה ומחייה
     בחו"ל/בארץ
  משכנתא למימון הוצאות בריאות:
     שיניים,השתלות, טיפולים בחו"ל
  משכנתא לרכישת נדל"ן מסחרי /
     נדל"ן משרדים לבעלי מקצועות חופשיים
  משכנתא לרכישת נכס מניב
  משכנתא למימון השקעות פיננסיות
     ועסקיות
  משכנתא לרכישת נכסים בחו"ל
  משכנתא למימון "הבית המשתדרג"
  משכנתא למימון מסגרת אשראי
     ללקוחות פרטיים/עסקים קטנים ובינוניים
  משכנתא למימון שהייה בבית אבות,
     השלמת הכנסה, משכנתא הפוכה
  משכנתא למימון רכישת סירות /
     יאכטות /מטוסים ומסוקים לחובבנים


שיתופי פעולה
ייעוץ משכנתא
  עורכי דין מתחום מקרקעין / נדל"ן
  רואי חשבון ויועצי מס
  משווקי נדל"ן עצמאיים בארץ ובחו"ל
  אדריכלים, שמאים ומודדים מוסמכים
  מכללות ומוסדות ללימודים פיננסייםלקוחות מרוצים

משכנתא
מושגי ומונחי יסוד

א ב ג ד ה ו ז ח ט י ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

עמלת פירעון מוקדם


עמלה הנגבית על ידי הבנק בעת פירעון מוקדם של הלוואה (מלא או חלקי). מפוקחת על ידי בנק ישראל ומורכבת בעיקר משלושה סוגי העמלות: עמלת תפעולית של ביצוע פעולה – 60 ₪, עמלה בגין אי-הודעה מוקדמת (אם לא הודעתם 10 ימים קודם) – 0.1% מסכום הסילוק, הפרשי היוון במידה וריבית בשוק (ממוצעת, המפורסמת על ידי בנק ישראל) נמוכה יותר מאשר הריבית בהלוואה.

ערבות בנקאית


התחייבות של הבנק לטובת צד ג' כלשהו (בנק אחר, בן אדם פרטי ועוד) שעם דרישתו הראשונה ובלהתקיים תנאים מסוימים יעמיד לרשותו את סכום כסף, הנקוב בערבות. השימוש העיקרי בערבות בנקאית במערכת משכנתאות נעשה במקרים בהם כבר נמכר נכס, אשר היה בבעלות (חכירה) ועדיין לא נרכש נכס חדש וכתוצאה מכך שחרור נכס קיים משעבוד מותנה בהבעתו שעבוד חלופי – ערבות בנקאית.

ערבות חוק המכר


בהתאם לחוק המכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תשל"ה 1975 על רוכשי דירות יד ראשונה (חברה קבלנית או קבלן בניין) לוודא קבלתה של בטוחה בסכום המקביל לסכום ההלוואה. כמו כן, בהתאם לחוק זה, אסור למוכר דירה מיד ראשונה (חברה קבלנית או קבלן בניין) לקבל על חשבון מחיר הדירה בהתאם לחוק זה, אסור למוכר דירה מיד ראשונה (בד"כ קבלן), לקבל על חשבון מחיר הדירה סכום מעל 15% מערך הדירה וזה בהתאם למצבה בעת כל תשלום ותשלום לפי חוזה התשלומים המפורט בהסכם הרכישה, אלא אם עשה אחת מאלה: א. נמסרה לקונה או לנותן אשראי ערבות בנקאית (מוסבת לנותן אשראי במידה וניתן) להבטחת החזרת כספים ששילם הקונה, בהתקיים תנאים ספציפיים המפורטים בחוק. ב. ביטח עצמו אצל מבטח כמפורט בחוק. ג. שיעבד לטובת הקונה את הדירה במשכנתא או שרשם לטובתו הערת אזהרה, או העביר על שם הקונה בעלות או זכות אחרת בדירה.

ערבים


התחייבות של אדם אחד לקיום התחייבויותיו של אדם אחר כלפי צד שלישי כלשהו. חוק הערבות המסורתי מ-תשכ"ז-1967 שינה את פניו ב-1992 (חוק שיטרית באשר ההלוואות שניתנו לאחר 24/4/1992)ולפיו מותרת פנייה לערבים אך ורק ננקטו כל הצעדים האחרים לגביית החוב, לרבות מימוש הנכס.

פירעון מוקדם (מלא או חלקי)


פירעון מלא או חלקי של ההלוואה טרם מועד הסילוק המקורי. באפשרותם הלווים 2 אופציות לבחירה לאחר הסילוק (חלקי) – להקטין את תשלום החודשי בהלוואה ללא שינוי של תקופת הלוואה או להקטין את תקופת ההלוואה ללא שינוי של תשלום החודשי בהלוואה.

פרי פסו


שעבוד הנכס לטובת מספר בנקים (לרוב לא יותר משניים) בהסכמה ביניהם כך שבמידה והנכס ימומש בעת המימוש ומכספי המימוש יקבל כל בנק את חלקו היחסי בהתאם להלוואות אשר נתן.

צור קשר
פרטים אישיים
 שם מלא*
 דו"אל*
 טלפון*
 * שדות מסומנים חייבים להיות מלאים
תכנן לפני שתתחייב  - סוף מעשה במחשבה תחילה!
למכרז ריביות
חוות דעת - יעוץ ראשוני בלתי תלוי
הלוואה לכל מטרה
ראשי  |  כתבות ומאמרים  |  מדריך משכנתא  |  מכרז ריביות  |  מושגי ומונחי יסוד  |  שאלות ותשובות ONLINE  |  סוף מעשה במחשבה תחילה  |  מחשבוני משכנתא  |  קישורי עזר
חוות דעת ראשונה - יעוץ משכנתא בלתי תלוי  |  משכנתא שניה - הלוואה לכל מטרה אחרת  |  ארץ מסלולי המשכנתא הבלתי מוגבלים  | 
גרירת/הקפאת משכנתא  |  הלוואות לדיור  |  שיתופי פעולה  |  לקוחות מרוצים  |  אודות  |  צור קשר

Copyright © 2008 MashkantaBroker. All Rights Reserved.    כל הזכויות שמורות.